System siFramo 100

Profil nośny TP F 100

Zastosowanie

Wielofunkcyjny profil nośny służy do tworzenia poprzecznic, kompleksowych konstrukcji, jak również jednostek trójwymiarowych różnorodnego zastosowania. Zamknięta forma profilu daje nie tylko wysoką wytrzymałość na skręcanie, lecz również umożliwia wielorakie możliwości przyłączeniowe różnych elementów systemowych ze wszystkich czterech stron profilu bez żadnych ograniczeń.

Wzór zastosowanych otworów w połączeniu z wkrętem kształtowym daje możliwość bezstopniowego łączenia elementów z jednoczesnym uzyskaniem efektu łączenia kształtowego.

Profil nośny w wykonaniu 100/160 nadaje się do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach wymagających połączenia dużych odległości, jak również spełnienia wymagań dotyczących wyjątkowo dużych obciążeń.

Dane techniczne

Typ
Wskaźnik wytrzymałości
[cm3 ]
Moment bezwładności
[cm4 ]
Ramię bezwładności
[cm]
Moment skrętu lt
[cm4 ]
Przekrój poprzeczny A
[cm2 ]
TP F 100
Wy: 36,93
Wz: 36,93
ly: 179,85
lz: 179,85
iy: 4,80
iz: 4,80 *
135,00
7,80
TP F 100/160
Wy: 75,52
Wz: 46,26
ly: 559,42
lz: 280,34
iy: 6,16
iz: 4,36
193,00
14,74

Wszystkie wartości uwzględniają otwory.

Wartości znamionowe ustalone w trakcie przeprowadzania prób są wartościami rzeczywistymi. Wielkości geometryczne (ustalone analitycznie) mogą być znacznie większe.

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Produkt oznakowany znakiem CE (odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych pod www.sikla.pl/downloads)

Profil nośny TP F plik PDF | 212.1 KB

TypG
[kg/m]
Opak.
[m]
Nr. artykułu
TP F 10010,86 112904
TP F 100/16014,36 112905