Sikla International

Nasza sieć oddziałów i przedstawicielstw na terenie Europy oraz poza jej granicami gwarantuje krótkie terminy dostawy i związaną z tym szybką dostępność naszych produktów.

Sikla International

Obecność na rynku lokalnym stwarza bliski kontakt z klientami

Sieć samodzielnych oddziałów Sikla w wielu krajach Europy jak również przedstawicielstwa w krajach pozaeuropejskich obejmują swoją opieką i doradztwem klientów i realizowane przez nich projekty również w skali międzynarodowej.