Zrównoważony rozwój to zasadniczy element naszej strategii

Sikla realizując zasady odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, angażuje się czynnie w sprawy ekologiczne i społeczne. Tylko w świecie dążącym do optymalizacji gospodarek w ramach obiegu zamkniętego możemy osiągać długoterminowy wzrost i dobrobyt zarówno dla nas, jak i naszych dzieci. Sikla jest świadoma społecznych i środowiskowych skutków swojej działalności biznesowej. Zobowiązujemy się więc do zwiększania naszego wkładu w realizację celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zachęcamy także naszych pracowników do działania zgodnie z naszą polityką, a dzięki naszemu zaangażowaniu stwarzamy odpowiednie warunki dla codziennych działań i wyznaczamy kierunki do dalszego rozwoju.

Endorser Logo

Sikla Polska jest jednym z sygnatariuszy United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu. Będziemy wspólnie pracować nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Nasze cele

Neutralność klimatyczna

Do roku 2030 Sikla zamierza działać już jako firma całkowicie neutralna dla klimatu i w całości kompensować emisję CO2 związaną z naszą działalnością. Z tego powodu w perspektywie długoterminowej nasza flota pojazdów będzie w całości zasilana energią elektryczną, przy czym większość energii elektrycznej pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Nasze produkty są wytwarzane lokalnie, co pozwala uniknąć długich tras transportowych. Obecnie 67% produktów wytwarzanych jest w Niemczech, a kolejne 25 % w Europie.

ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskiem  

Naszym celem jest wdrożenie i certyfikacja systemu na zgodność z ISO 14001 w roku 2023. 

ECOVADIS

Polityka zrównoważonego rozwoju realizowana w Sikla, oceniana jest przez Ecovadis, największą platformę do oceny zrównoważonego rozwoju organizacji i przedsiębiorstw. Naszym celem jest, aby do końca roku 2023 zdobyć brązowy medal dla wszystkich oddziałów Sikla, a następnie poprzez srebrną nagrodę Ecovadis do końca roku 2025, a następnie złotą do końca roku 2029,  potwierdzić  nasze pełne zaangażowanie w politykę zrównoważonego rozwoju.

Downloads