Wyróżniona jakość

Naszym celem jest ciągły rozwój produktów, systemów i usług oraz trwałe spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez zapewnienie wyjątkowej jakości.

Aby zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa, produkty firmy Sikla poddawane są badaniom przez niezależne instytuty. Zewnętrzne i wewnętrzne kontrole jakości gwarantują, że wymagania produktowe są spełnione. Odpowiednie certyfikaty, świadectwa kontroli, atesty i deklaracje zgodności znajdują się w naszym  Centrum Download.

Prüfzeichen RAL Rohrbefestigung

Znak jakości RAL "Rohrbefestigung"

Znak jakości „Rohrbefestigung“ (Mocowanie do rur)  potwierdza techniczne parametry i jakość obejm rurowych, konsoli, szyn montażowych i akcesoriów, które zostały dowiedziona podczas licznych niezależnych kontroli i badań.

RAL "Brandgeprüfte Rohrbefestigung"

Znak jakości RAL "Brandgeprüfte Rohrbefestigung"

Ten znak jakości jest przyznawany produktom, które całkowicie spełniają wysokie wymagania odnośnie mocowań rur testowanych pod kątem odporności na ogień.

Prüfzeichen VdS

Certyfikat VdS

Elementy posiadają atest zgodności z wytycznymi VdS dla instalacji gaśniczych.

Prüfzeichen FM

Aprobata FM

Przyznanie produktom aprobaty FM potwierdza  kontrolę i certyfikację przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Aprobaty FM gwarantują, że instalacja i produkty spełniają najwyższe wymagania odnośnie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie instalacji gaśniczych.

Prüfzeichen ETA

Europejska Aprobata Techniczna  (ETA)

ETA to powszechnie uznana aprobata technicznej przydatności produktu budowlanego zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi produktów budowlanych na terenie UE.

Prüfzeichen CE

Znak CE

Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu.

Prüfzeichen LGA tested

TÜV Rheinland certified

Podpory rurociągów Simotec są sprawdzane przez TÜV Rheinland. Udokumentowana została zgodność z regulacjami dotyczącymi budowy rurociągów.

Prüfzeichen KIT

Karlsruher Institut für Technologie ( KIT)

System mocowań siFramo został sprawdzony przez instytut KIT. Udokumentowana została zgodność z regulacjami dotyczącymi budowy rurociągów w przypadku konstrukcji stalowych.