Wskazówki techniczne

Nasi doradcy i technicy chętnie odpowiedzą szczegółowo na Państwa pytania lub pomogą w opracowaniu specjalistycznych rozwiązań przy zastosowaniu naszego oprogramowania do projektowania.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane obciążeń dotyczą przeważnie obciążeń statycznych w temperaturze pokojowej. Podane dopuszczalne obciążenia należy rozumieć jako obciążenia nominalne lub użytkowe i, jeśli nie podano inaczej, dotyczą kierunku obciążenia głównego. Możliwość wprowadzania podanych obciążenia do korpusu budowlanego  musi zostać sprawdzona przez klienta.

Dopuszczalne siły (Fdop) i momenty (Mdop) opisują maksymalne obciążenie przez oddziaływanie zewnętrzne i zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa wg Eurocode 3 (DIN EN 1993) należy je traktować jako wartości charakterystyczne. Przy tych wartościach został uwzględniony współczynnik bezpieczeństwa całkowitego (ze współczynnikami bezpieczeństwa częściowego γM oraz γF).

Podczas wymiarowywania modułów należy sprawdzić zachowanie dopuszczalnego obciążenia dla każdego produktu, będącego częścią składową grupy, ponieważ miarodajnym jest zawsze najsłabszy element. Uwzględniać należy dane dotyczące wytrzymałości na zginanie oraz momentu dokręcającego każdego elementu, będącego cześcią składową grupy.

Obróbka powierzchniowa / materiały nadają się do stosowania w poniższych warunkach otoczenia:

Powierzchnia / materiał       
Kategoria korozyjności
według EN ISO 14713-1
Ocynk galwaniczny do ≤ C1
HCP do ≤ C4
Stal nierdzewna do ≤ C5

E-katalog jest przeznaczony tylko do użytku przez odbiorcę. Każda jego część jest własnością firmy Sikla. Rysunki techniczne oraz wszystkie dane są przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą. Zdjęcia i rysunki nie są wiążące. Wykluczona jest odpowiedzialność za błędy w druku lub braki.

Zastrzeżone są zmiany i modyfikacje konstrukcji, w szczególności związane z postępem technicznym. Miarodajna jest aktualna wersja online katalogu.


® Sikla 04/2021
Wszelkie prawa zastrzeżone