Znak jakości RAL

Wyróżnienie za najwyższy standard

Certyfikat RAL oznacza stałą, niezależnie sprawdzaną i dowiedzioną  jakość produktów do stosowania w budownictwie. Dane techniczne produktów wyróżnionych znakiem jakości RAL są ustalane według jednolitych standardów.

Prüfzeichen RAL Rohrbefestigung

Znak jakości „Rohrbefestigung“

Znak jakości „Rohrbefestigung“ potwierdza techniczne parametry i jakość obejm rurowych, konsoli, szyn montażowych i akcesoriów, które zostały dowiedziona podczas licznych niezależnych kontroli i badań. Produkty ze znakiem RAL muszą w całości spełniać rygorystyczne wymagania zgodne ze standardami  wymagań, zawartymi w RAL-GZ 655.

Prüfzeichen RAL-Brand

Znak jakości „Brandgeprüfte Rohrbefestigung“

Znak jakości „Brandgeprüfte Rohrbefestigung “ jest przyznawany produktom, które całkowicie spełniają wysokie wymagania odnośnie mocowań  testowanych pod kątem odporności na ogień. Chodzi tu zawsze o neutralną, niezależną ocenę mechanicznych właściwości produktu zgodnie z przepisami RAL-GZ 655 oraz o przeprowadzenie i analizę prób ogniowych zgodnie z RAL-GZ 656.

W celu zapewnienia stałej jakości produktu certyfikowane mocowania rur są dodatkowo regularnie  kontrolowane przez niezależne instytuty.

Korzyści dla wykonawców

  • prosty wybór prawidłowego mocowania
  • sprawdzona obciążalność mocowań
  • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki niezależnej kontroli
  • praktyczne, porównywalne dane producenta
  • świadomość stosowania produktów o wysokiej jakości

Korzyści dla projektantów i architektów

  • niezawodne, sprawdzone techniczne regulacje
  • niezawodne, sprawdzone techniczne regulacje
  • sprawdzone dane producenta odnośnie produktów
  • bezpieczeństwo podczas projektowania
  • zastosowanie produktów o wysokiej jakości

Aspiracją RAL Gütegemeinschaft Rohrbefestigung jest posiadanie statusu międzynarodowego partnera w zakresie rozwoju kryteriów dla zwiększenia bezpieczeństwa projektowania i użytkowania mocowań rurowych. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.safe-connection.de www.safe-connection.de