System siFramo 100

Konsola skośna SKO F 100

Zastosowanie

Element służący do podpierania jednoramiennych konstrukcji tworzonych z profili systemu siFramo 100, używany również do stabilizowania konstrukcji ramowych.

Montaż

Łączenie z profilem nośnym TP F 100 odbywa się za pomocą wkrętów kształtowych FLS F (po 4 szt. wkrętów na każdą płytkę podstawy).

Dane techniczne

Typ
Wymiar płytki podstawy
[mm]
e
[mm]
e1
[mm]
SKO F 100 210 x 100 x 8 450 710

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Produkt oznakowany znakiem CE (odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych pod www.sikla.pl/downloads)

Konsola skośna SKO F plik PDF | 62.4 KB

TypG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
SKO F 1005,51 113096