Śruby, kotwy i elementy pomocnicze

Zaprawa iniekcyjna VMU plus

Zastosowanie

System iniekcyjny Sikla VMU plus to uniwersalny system do prawie wszystkich zastosowań i materiałów budowlanych. VMU plus może być stosowany w betonie niezarysowanym, cegle pełnej i perforowanej oraz w betonie zarysowanym. Jako element kotwiący służy pręt kotwiący VMU-A lub pręt gwintowany. Składniki zaprawy są wtłaczane przez końcówkę mieszającą do wywierconego otworu lub w przypadku cegły perforowanej do tulei siatkowej SH za pomocą pistoletu do wyciskania. Zaprawa iniekcyjna twardnieje i pewnie łączy element kotwiący z podłożem. W murach z cegły perforowanej wymagana jest również tuleja siatkowa SH.
System VMU plus jest dopuszczony do stosowania w warunkach oddziaływania sejsmicznego kategorii sejsmicznej C1 (beton).

Zakres dostawy

Do każdej tuby dołączone są dwa mieszaki ANT VM-X.

Montaż

1.
Wykonać otwór i wydmuchać/wyczyścić.
W przypadku kilku wierceń należy przygotować wszystkie otwory pod kołki, aby uniknąć przerw podczas wciskania zaprawy.
2.
Iniekcja zaprawy.
3.
Natychmiast wprowadzić pręt kotwiący ruchem spiralnym, obrotowym.

W przypadku dłuższych przerw w pracy, po wymianie końcówki mieszającej, zaprawa może być ponownie używana.

Dane techniczne

Materiał:
Baza - żywica winyloestrowa, wolna od styrenu

Wyciąg z warunków aprobaty ETA-15/0270 (pręt kotwiący VMU-A) dostępny online:

Technische Daten "Beton" plik PDF | 722.0 KB Technische Daten "Mauerwerk mit Siebhülse" plik PDF | 759.0 KB Technische Daten "Mauerwerk ohne Siebhülse" plik PDF | 748.1 KB

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Sikla Aprobata ETA-15/0270, ETA-17/307

TypZawartośćG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
VMU plus 280280 ml0,561 114176
Końcówka mieszająca ANT VM-X 0,011 190829