Zastosowanie

Zaprawa iniekcyjna do prętów kotwiących VMZ-A. Nadzwyczajna nośność w betonie zwartym i niezwartym. Zaprawa utwardza się, tworząc w betonie niezwykle mocne wiązanie. Wewnętrzna przyczepność powstała pomiędzy zaprawą a stożkowym końcem pręta kotwiącego, zostaje zlikwidowana po utwardzeniu się zaprawy i dokręceniu pręta odpowiednim momentem dokręcania.
System VMZ jest dopuszczony do stosowania w warunkach oddziaływania sejsmicznego kategorii sejsmicznej C1 i C2 (M10 - M16).

Zakres dostawy

Do każdej zaprawy dostarczane są dwie końcówki mieszające ANT VM-X.

Montaż

W tubie znajdują się osobno sztuczna żywica i utwardzacz. Obydwa komponenty zostają wyciśnięte przez końcówkę mieszającą nakręconą na tubę - następuje iniekcja do oczyszczonego otworu.

W przypadku dłuższych przerw w pracy, po wymianie końcówki mieszającej, zaprawa może być ponownie używana.

Zastosowanie:

Typ
Liczba otworów na 1 tubę
VMZ-A M8 ... 58
VMZ-A M10 ... 39
VMZ-A M12 ... 27
VMZ-A M16 ... 16

Dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne podane są przy pręcie kotwiącym VMZ, jak również w aprobacie ETA-10/0260.

Materiał:
Baza - żywica winyloestrowa, wolna od styrenu

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Sikla Aprobata ETA-10/0260

Zaprawa iniekcyjna VMZ - Karta charakterystyki plik PDF | 385.4 KB Zaprawa Iniekcyjna VMZ - ETA-10/0260 plik PDF | 6.6 MB Zaprawa Iniekcyjna VMZ - ETA-10/0260 (tłumaczenie) plik PDF | 2.5 MB Zaprawa Iniekcyjna VMZ - ETA-10-0260 - Certyfikat stałości właściwości użytkowych plik PDF | 58.7 KB Zaprawa Iniekcyjna VMZ - ETA-10-0260 - Certyfikat stałości właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 76.4 KB Zaprawa iniekcyjna VMZ - 0260 - Deklaracja właściwości użytkowych plik PDF | 8.4 MB

TypZawartośćG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
VMZ 280280 ml0,561 501634
Końcówka mieszająca ANT VM-X 0,011 190829