Śruby, kotwy i elementy pomocnicze

Kotwa do płyt kanałowych AN Easy

Zastosowanie

Kotwa z gwintem wewnętrznym do stosowania do płyt kanałowych wykonanych z betonu rozciąganego. Nadaje się do montażu rurociągów, szyn montażowych itd. przy uwzględnieniu warunków zdefiniowanych w dopuszczeniu, montaż za pomocą pręta gwintowanego lub śruby. Kotwa może być stosowana jedynie w pomieszczeniach zamkniętych, nie narażonych na działanie wilgoci. Kotwa może być używana również w przypadku, gdy obszar jej rozprężania nie znajduje się w przestrzeni pustej.

Montaż

Przy dokręcaniu śruby lub nakrętki stożek kotwy oddziela się od tuleji, zostaje wciągnięty do wewnątrz i ulega rozszerzeniu. Przez to tuleja kotwy rozpręża się ( powstaje forma Y) a kotwa stanowi przy zastosowaniu odpowiedniego momentu skrętu doskonałe mocowanie kształtowe.

Dane techniczne

Dane montażowe ogólne:

Wielkość kotwy
M8
M10
M12
średnica nominalna wiertła d0 = [mm] 12 16 18
głębokość nawiertu h0 = [mm] 55 60 70
otwór przelotowy w przyłączanym elemencie df ≤ [mm] 9 12 14
min. dług. śruby min ls 3) [mm] 47 55 61
min. dług. bolca min ls 3) [mm] 53 63 71
moment dokręcający przy kotwieniu Tinst = [Nm] 20 30 40
klasa twardości stali śruby / pr. gwintowanego 5.8 5.8 5.8
charakterystyczny odstęp pom. osiami scr [mm] 300 300 300
charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] 150 150 150
min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 100 100 100

Warunki dopuszczenia dla kotew pojedynczych/strop z betonu rozciąg./płyt kanał. ≥ C45/55 :

Wielkość kotwy
Grubość mat. du ≥ [mm]
M8
25
M8
30
M8
40
M8
50
M10
25
M10
30
M10
40
M10
50
dop. obciążenie 1) przy c ≥ ccr [kN] 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6
dop. obciążenie 1) przy cmin [kN] 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0
Obciążenia w przyp. pożaru        
dop. obciążenie R 30 dop. F [kN]   0,9 0,9 0,9   1,2 1,5 1,5
dop. obciążenie R 60 dop. F [kN]   0,9 0,9 0,9   1,2 1,5 1,5
dop. obciążenie R 90 dop. F [kN]   0,7 0,7 0,7   1,2 1,2 1,2
dop. obciążenie R 120 dop. F [kN]   0,4 0,4 0,4   1,0 1,0 1,0

Wielkość kotwy
Grubość mat. du ≥ [mm]
M12
25
M12
30
M12
40
M12
50
dop. obciążenie 1) przy c ≥ ccr [kN] 1,0 1,2 3,0 4,3
dop. obciążenie 1) przy cmin [kN] 0,8 1,0 2,7 3,6
Obciążenie w przyp. pożaru    
dop. obciążenie R 30 dop. F [kN]   1,2 1,5 1,5
dop. obciążenie R 60 dop. F [kN]   1,2 1,5 1,5
dop. obciążenie R 90 dop. F [kN]   1,2 1,5 1,5
dop. obciążenie R 120 dop. F [kN]   1,2 1,2 1,2

Warunki dopuszczenia dla pary kotew 4) strop z betonu rozciąg./płyt kanał. ≥ C45/55 :

Wielkośc kotwy
Grubość mat. du ≥ [mm]
M8
25
M8
30
M8
40
M8
50
M10
25
M10
30
M10
40
M10
50
dop. obciążenie 1) przy c ≥ ccr [kN] 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8
dop. obciążenie 1) przy cmin [kN] 0,35 1,25 2,35 4,0 0,9 1,8 4,3 4,3
min. odstęp pom. osiami smin [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100
dop. moment gięcia (Stal 5.8)2) Mdop [Nm] 10,7 10,7 10,7 10,7 21,4 21,4 21,4 21,4
dop. moment gięcia (Stal 8.8) Mdop [Nm] 17,1 17,1 17,1 17,1 34,2 34,2 34,2 34,2
Obciążeni w przyp. pożaru        
dop.obciążenia R 30 dop. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 3,0 3,0
dop. obciążenia R 60 dop. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 3,0 3,0
dop. obciążenia R 90 dop. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 2,4 2,4
dop. obciążenia R 120 dop. F [kN]   0,8 0,8 0,8   1,8 2,0 2,0

Wielkość kotwy
Grubość mat. du ≥ [mm]
M12
25
M12
30
M12
40
M12
50
dop. obciążenie 1) przy c ≥ ccr [kN] 1,2 2,0 4,8 5,7
dop. obciążenie 1) przy cmin [kN] 1,0 1,8 4,3 4,8
min. odstęp pom. osiami smin [mm] 70 80 100 100
dop. moment gięcia (Stal 5.8)2) Mdop [Nm] 37,4 37,4 37,4 37,4
dop. moment gięcia (Stal 8.8) Mdop [Nm] 59,8 59,8 59,8 59,8
Obciążenia w przyp. pożaru    
dop. obciążenia R 30 dop. F [kN]   1,8 3,0 3,0
dop. obciążenia R 60 dop. F [kN]   1,8 3,0 3,0
dop. obciążenia R 90 dop. F [kN]   1,8 3,0 3,0
dop. obciążenia R 120 dop. F [kN]   1,8 2,4 2,4

1)
Dla odstępów od krawędzi cmin < c ≤ ccr zalecane obciążenia mogą zostać wyliczone przy zastosowaniu linearnej interpolacji.
2)
W przypadku zastosowania niższej klasy twardości, wartość należy odpowiednio zredukować.
3)
W cel ustalenia długości całkowitej należy dodać gr. elementu budowlanego tfix (Dł. łączna = ls + tfix )
4)
Dop. obciążenie Fmax / kotwa ≤ Fmax kotwa pojedyncza. W przypadku pary kotew z odstępem pomiędzy osiami smin < s ≤ scr zalecane obciążenia mogą zostać wyliczone przy zastosowaniu linearnej interpolacji,przy czym dla wartości granicznej przy s = scr w przypadku centrycznego wprowadzenia siły, można przyjąć podwójne obciążenie przewidziane dla kotwy pojedynczej.

Materiał:
Stal, ocynk galwaniczny

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Dopuszczenie: Z-21.1-1785, kontrola odporności ogniowej, dopuszczenie VdS

TypŁączna
długość [mm]
Długość
tuleji [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
AN Easy M845350,0150 110463
AN Easy M1053400,0350 110465
AN Easy M1258450,0425 110466