System siFramo 80

Profil nośny TP F 80

Zastosowanie

Wielofunkcyjny profil nośny, służy do tworzenia poprzecznic, kompleksowych konstrukcji, jak również jednostek trójwymiarowych różnorodnego zastosowania.
Zamknięta forma profilu daje nie tylko wysoką wytrzymałość na skręcanie, lecz również umożliwia wielorakie możliwości przyłączeniowe różnych elementów systemowych ze wszystkich czterech stron profilu bez żadnych ograniczeń.

Wzór zastosowanych otworów w połączeniu z wkrętem kształtowym daje możliwość bezstopniowego łączenia elementów z jednoczesnym uzyskaniem efektu łączenia kształtowego.

Dane techniczne

Typ
Wskaźnik wytrzymałości
[cm3 ]
Moment bezwładności
[cm4 ]
Ramię bezwładności
[cm]
Moment skrętu lt
[cm4 ]
Przekrój poprzeczny A
[cm2 ]
TP F 80
Wy: 15,83
Wz: 15,83
ly: 62,47
lz: 62,47
iy: 3,58
iz: 3,58
48,40
4,85
TP F 80/30
Wy: 10,38
Wz: 4,78
ly: 35,40
lz: 6,74
iy: 3,63
iz: 1,58
8,58
2,69

Wszystkie wartości uwzględniają otwory.

Podane wartości znamionowe ustalone w trakcie przeprowadzania prób, są wartościami rzeczywistymi. Wielkości geometryczne (ustalone analitycznie) mogą być znacznie większe.

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Produkt oznakowany znakiem CE (odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych pod www.sikla.pl/downloads)

Profil nośny TP F plik PDF | 212.1 KB Environmental Product Declaration siFramo plik PDF | 679.9 KB

TypG
[kg/m]
Opak.
[m]
Nr. artykułu
TP F 806,46 192539
TP F 80/304,36 113407