System siFramo 80

Profil nośny TP F 80

Zastosowanie

Wielofunkcyjny profil nośny, służy do tworzenia poprzecznic, kompleksowych konstrukcji jak również jednostek trójwymiarowych różnorodnego zastosowania.
Zamknięta forma profila daje nie tylko wysoką wytrzymałość na skręcanie, lecz również umożliwia wielorakie możliwości przyłączeniowe różnych elementów systemowych ze wszystkich czterech stron profila bez żadnych ograniczeń.
Wzór zastosowanych otworów w połączeniu z wkrętem kształtowym daje możliwość bezstopniowego łączenia elementów z jednoczesnym uzyskaniem efektu łączenia kształtowego.

Dane techniczne

Typ
Współczynnik wytrzymałości
[cm3 ]
Moment bezwładności
[cm4 ]
Ramię bezwładności
[cm]
Moment skrętu lt
[cm4 ]
Przekrój poprzeczny A
[cm2 ]
TP F 80
Wy: 15,83
Wz: 15,83
ly: 62,47
lz: 62,47
iy: 3,58
iz: 3,58
48,40
4,85
TP F 80/30
Wy: 10,38
Wz: 4,78
ly: 35,40
lz: 6,74
iy: 3,63
iz: 1,58
8,58
2,69

Wszystkie wartości uwzględniają otwory.

Wartości znamionowe ustalone w trakcie przeprowadzania prób,są wartościami rzeczywistymi, wielkości geometryczne ( ustalone analitycznie) mogą być znacznie większe

Materiał:
Stal, ocynkowana metodą zanurzeniową

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Produkt oznakowany znakiem CE ( odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych pod www.sikla.pl/service/downloads )

Profile nośne TP F plik PDF | 126.9 KB

TypG
[kg/m]
Opak.
[m]
Nr. artykułu
TP F 806,46 192539
TP F 80/304,36 113407