System siFramo 80

Konsola skośna SKO F 80

Zastosowanie

Element służący do podpierania jednoramiennych konstrukcji tworzonych z profili systemu siFramo 80, używany również do stabilizowania konstrukcji ramowych.

Montaż

Łączenie do profilu TP F 80/30 lub TP F 80 za pomocą 4 wkrętów FLS F.
Mocowanie do ściany i stropu za pomocą kotew do dużych obciążeń M12.

Dane techniczne

Typ
Wymiar płytki
podstawy [mm]
e
[mm]
e1
[mm]
SKO F 80 265 x 80 x 8 438 719

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Produkt oznakowany znakiem CE (odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych pod www.sikla.pl/downloads)

Konsola skośna SKO F plik PDF | 62.4 KB

TypG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
SKO F 805,11 117152