Zastosowanie

Pręt kotwiący do montażu wstępnego i przelotowego w strefie ciągu betonu, stosowany do mocowania instalacji zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i ogólnym. Służy to kotwienia dużych ciężarów w betonie. Używany do konsoli, rurociągów, szyn montażowych itp. w zamkniętych pomieszczeniach, za wyjątkiem pomieszczeń o dużej zawartości wilgoci (zalecane stosowanie elementów ze stali nierdzewnej).

  • Nie potrzeba specjalnych wierteł.
  • Duże obciążenia.
  • Niewielkie odstępy od krawędzi i osi.
  • Dopuszczone do stosowania w warunkach oddziaływań sejsmicznych kategorii C1 i C2 (M10 - M16).

Zakres dostawy

Kompletny z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Montaż

1.
Wykonać otwór na odpowiednią minimalną głębokość pionowo do powierzchni.
2.
Starannie wyczyścić otwór za pomocą szczotki metalowej, resztki zanieczyszczeń wydmuchać.
3.
Końcówkę mieszającą nakręcić na tubę; zaprawą znajdującą się w tubie wypełnić otwór w 2/3, zaczynając wypełnianie od dna otworu.
4.
Wsunąć pręt kotwiący, lekko go obracając w otwór, aż do głębokości oznaczenia znajdującego się na pręcie.
5.
W momencie osiągnięcia dna otworu przez pręt kotwiący, na powierzchni powinna być widoczna zaprawa.
6.
Odczekać podany okres czasu konieczny do utwardzenia się zaprawy, dopiero po tym dociągnąć pręt wskazanym momentem dociągania.

Dokładna instrukcja montażu jest dołączona do produktu.

Dane techniczne

Typ M8
50
M10
60
M12
80
M12
125
M16
125
Dop. obciążenie 1) ciąg C20/25 2) [kN] 6,1 8,0 12,3 24,0 24,0
C25/30 2) [kN] 6,6 8,7 13,4 26,2 26,2
C30/37 2) [kN] 7,4 9,7 14,9 27,1 29,1
C40/50 2) [kN] 8,6 11,3 17,3 27,1 33,9
C50/60 2) [kN] 8,6 11,9 19,0 27,1 37,1
Ciąg poprzeczny dop. V C20/25 2) [kN] 8,0 12,0 19,4 19,4 36,0
≥ C30/37 2) [kN] 8,0 12,0 19,4 19,4 36,0
Momenty gięcia dop. M [Nm] 17,1 34,3 60 60 152
Min. grubość elementu budowlanego hmin ≥ [mm] 80 100 110 160 170
Charakter. odstęp od osi Scr,N [mm] 150 180 240 375 375
Charakter. odstęp od krawędzi Ccr,N [mm] 75 90 120 187,5 187,5
Min. odstęp pomiędzy osiami smin [mm] 40 40 40 50 60
Min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 40 40 50 50 60
Efektywna głębokość kotwienia hef [mm] 50 60 80 125 125
Średnica nominalna wiertła do [mm] 10 12 14 14 18
Głębokość otworu h0 [mm] 555 65 85 130 133
Moment dociągania przy kotwieniu Tinst [Nm] 10 15 25 30 50
Obciążenie w przyp. wystąpienia pożaru    
Dopuszczalne obciąż. R 30 dop. F [kN] 1,69 3,38 5,8 5,8 7,62
Dopuszczalne obciąż. R 60 dop. F [kN] 0,07 0,83 3,11 3,11 5,81
Dopuszczalne obciąż. R 90 dop. F [kN]    1,14 1,14 4,01
Dopuszczalne obciąż. R 120 dop. F [kN]      3,11

1)
Obciążenia dla pojedynczej kotwy bez wpływu odstępów od krawędzi i osi, jeśli temperatura 50°C długotrwale i 80°C krótkotrwale nie zostaną przekroczone.

2)
Beton zarysowany 50°C/80°C.

Zachowany jest współczynnik bezpieczeństwa wg. ETAG.
Do dokładnych obliczeń należy przyjąć dane zawarte w dokumencie źródłowym dopuszczenia.

Materiał:
Stal, ocynk galwaniczny

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Dopuszczenie Sikla ETA 10/0260

Zaprawa Iniekcyjna VMZ - ETA-10/0260 plik PDF | 6.6 MB Zaprawa Iniekcyjna VMZ - ETA-10/0260 (tłumaczenie) plik PDF | 2.5 MB

TypPrzyłącze z
gwintem
tfix = max.
dł. użytkowa
[mm]
Łączna
długość [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
VMZ-A 50 M8-15/80M815800,0410 190712
VMZ-A 50 M8-30/95M830950,0410 190721
VMZ-A 60 M10-10/85M1010850,0610 190739
VMZ-A 60 M10-30/105M10301050,0610 190748
VMZ-A 60 M10-60/135M10601350,0910 190757
VMZ-A 80 M12-10/110M12101100,1210 190766
VMZ-A 80 M12-25/125M12251250,1310 190775
VMZ-A 80 M12-50/150M12501500,1510 190784
VMZ-A 125 M12-25/170M12251700,1810 117350
VMZ-A 125 M16-30/180M16301800,2810 190793
VMZ-A 125 M16-60/210M16602100,3610 190802