Zastosowanie

Kotwa wbijana do mocowań wielokrotnych w strefie betonu rozciąganego i niezarysowanego, służy do mocowania wszelkiego typu instalacji wewnętrznych. Używana do mocowania rurociągów, szyn montażowych itp. przy uwzględnieniu warunków podanych w dopuszczeniach.
Kotwa może być stosowana tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
Na wolnym powietrzu oraz w pomieszczeniach o dużej zawartości wilgoci, należy stosować wykonanie "AN VA" ze stali nierdzewnej.

  • Niepotrzebne są specjalne wiertła.
  • Trzpień rozprężny do kontroli przymusowego rozprężania.
  • Odpowiednia do montażu wtykowego.

Montaż

Jako narzędzia montażowego zwykle używa się wbijaka do kotew.
"Inteligentny" stożek rozprężny ułatwia montaż w przypadku wykonania nieprecyzyjnego nawiertu lub w przypadku różnej twardości betonu.
Kontrolowane rozprężenie zmniejsza w znaczący sposób wymagane odstępy od krawędzi i odstępy pomiędzy osiami.

Dane techniczne

Mocowanie pojedyncze:
Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0257.
Dopuszczalne obciążenia zgodnie z normą EN 1992-4 bez wpływu odległości od środka i krawędzi. Uwzględniono ogólny współczynnik bezpieczeństwa (Y_M i Y_F).

Wielkość kotwy
M8x30*
M8x40
M10x30
M10x40
M12x50
M16
Średnica nominalna wiertła d0 = [mm] 10 10 12 12 15 20
Głębokość otworu h0 = [mm] 30 40 30 40 50 65
Moment dokręcania przy kotwieniu Tinst = [Nm] 8 8 15 15 35 60
Otwór przejściowy w przył. części
budowlanej df ≤ [mm]
9 9 12 12 14 18
Długość gwintu Lth [mm] 13 20 12 15 18 23
Min. głębokość wkrętu Lsdmin [mm] 9 9 10 11 13 18
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] 100 100 120 120 130 160
Min. odstęp pomiędzy osiami smin [mm] 60 80 100 100 120 150
Min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 95 95 115 135 165 200
      
Dop. obciążenie w ciągu w betonie niezarysowanym
(śruba 5.6 do 8.8)
     
C20/25 [kN] 3,2 3,6 3,2 4,9 6,9 10,2
C25/30 [kN] 3,6 3,8 3,6 5,5 7,7 11,4
C30/37 [kN] 3,9 4 3,9 6,0 8,5 12,5
C40/50 [kN] 4,5 4,4 4,5 7,0 9,8 14,5
C50/60 [kN] 5,1 4,7 5,1 7,8 10,9 16,2
Siła poprzeczna (śruba 5.6) ≥ C20/25 dop. V [kN] 3,8 3,9 3,8 4,1 9 16,8
Siła poprzeczna (śruba 5.8) ≥ C20/25 dop. V [kN] 3,8 3,9 3,8 4,1 11,1 18
Siła poprzeczna (śruba 8.8) ≥ C20/25 dop. V [kN] 3,8 3,9 3,8 4,1 11,1 18
Dop. moment gięcia (śruba 5.6) Mdop [Nm] 8,1 8,1 15,8 15,8 27,8 71
Dop. moment gięcia (śruba 5.8) Mdop [Nm] 10,9 10,9 21,1 21,1 37,1 94,9
Dop. moment gięcia (śruba 8.8) Mdop [Nm] 17,1 17,1 33,7 34,3 60 152
Charakterystyczny odstęp pomiędzy osiami scr [mm] 90 120 90 120 150 195
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] 45 60 45 60 75 97,5
      
Obciążenie w wyp. pożaru - stal ≥ 5.6      
Dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,9 1,8 0,9 1,8 3,2 4,7
Dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,9 1,3 0,9 1,8 3,1 4,7
Dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,8 0,8 0,9 1,2 1,8 3,3
Dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 2,2

* Zastosowanie tylko w przypadku systemów statycznych.

Mocowanie wielokrotne:
Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0258.
Zastosowanie jako wielokrotne mocowanie systemów nienośnych. Dopuszczalne obciążenia zgodnie z normą EN 1992-4 bez wpływu odległości od środka i krawędzi. Uwzględniono ogólny współczynnik bezpieczeństwa (Y_M i Y_F).
Maksymalne dopuszczalne obciążenie na punkt mocowania może być mniejsze niż dopuszczalne obciążenie kotwy, w zależności od przepisów krajowych.

Wielkość kotwy
M8x25
M8x30
M8x40
Średnica nominalna wiertła d0 = [mm] 10 10 10
Głębokość nawiertu h0 = [mm] 25 30 40
Moment dokręcania przy kotwieniu Tinst = [Nm] 8 8 8
Otwór przejściowy w przył. części
budowlanej df ≤ [mm]
9 9 9
Długość gwintu Lth [mm] 12 13 20
Min. głębokość wkrętu Lsdmin [mm] 8 9 9
Standardowa-/min. grubość elementu budowlanego
hmin1 / hmin2 [mm]
100/80 100 100
Min. odstęp pomiędzy osiami smin [mm] 50 60 80
Min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 100 95 95
   
Dop. obciążenie w ciągu w zarysowanym/niezarysowanym betonie   
C12/15 i C16/20 [kN] 1,2 - -
C20/25 do C50/60 [kN] 1,9 1,7 2
Dop. moment gięcia (stal 4.6) Mdop [Nm] 6,4 6,4 6,4
Dop. moment gięcia (stal 5.6) Mdop [Nm] 8,1 8,1 8,1
Dop. moment gięcia (stal 5.8) Mdop [Nm] 10,9 10,9 10,9
Dop. moment gięcia (stal 8.8) Mdop [Nm] 17,1 17,1 17,1
Charakterystyczny odstęp pomiędzy osiami scr [mm] 75 180 210
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] 38 90 105
   
Obciążenie w wyp. pożaru śruba ≥ 4.8   
Dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,1
Dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,6 0,9 0,9
Dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,6 0,6 0,6
Dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,5 0,5
Obciążenie w wyp. pożaru śruba ≥ 5.6   
Dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5
Dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5
Dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,6 0,9 0,9
Dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,5 0,5
Charakterystyczny odstęp pomiędzy osiami scr,fi [mm] 100 180 210
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr, fi [mm] 50 90 105

Wielkość kotwy
M10x25
M10x30
M10x40
M12x25
M12x50
M16
Średnica nominalna wiertła d0 = [mm] 12 12 12 15 15 20
Głębokość otworu h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65
Moment dokręcania przy kotwieniu Tinst = [Nm] 15 15 15 35 35 60
Otwór przejściowy w przył. części
budowlanej df ≤ [mm]
12 12 12 14 14 18
Długość gwintu Lth [mm] 12 12 15 12 18 23
Min. głębokość wkrętu Lsdmin [mm] 10 10 11 12 13 18
Standardowa-/min. grubość elementu budowlanego
hmin1 / hmin2 [mm]
100/80 120 120 100/80 130 160
Min. odstęp pomiędzy osiami smin [mm] 60 100 100 100 120 150
Min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 100 115 135 110 165 200
      
Dop. obciążenie w ciągu w zarysowanym/niezarysowanym betonie      
C12/15 i C16/20 [kN] 1,7 - - 1,7 - -
C20/25 do C50/60 [kN] 2,1 2 2 2,1 2,4 6,3
Dop. moment gięcia (stal 4.6) Mdop [Nm] 12,8 12,8 12,8 22,2 22,2 56,9
Dop. moment gięcia (stal 5.6) Mdop [Nm] 15,8 15,8 15,8 27,8 27,8 71
Dop. moment gięcia (stal 5.8) Mdop [Nm] 21,1 21,1 21,1 37,1 37,1 94,9
Dop. moment gięcia (stal 8.8) Mdop [Nm] 34,3 33,7 34,3 60 60 152
Charakterystyczny odstęp pomiędzy osiami scr [mm] 75 230 170 75 170 400
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] 38 115 85 38 85 200
      
Obciążenie w wyp. pożaru śruba ≥ 4.8      
Dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,1 0,6 1,5 3
Dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,7 0,9 0,5 1,2 2,4
Obciążenie w wyp. pożaru śruba ≥ 5.6      
Dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
Dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Charakterystyczny odstęp pomiędzy osiami scr,fi [mm] 100 170 170 100 200 400
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr, fi [mm] 50 85 85 50 100 200


Obowiązują wartości wymienionych dopuszczeń i certyfikatów w najbardziej aktualnym brzmieniu (patrz: www.sikla.pl/downloads).

Materiał:
Stal, ocynk galwaniczny

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Do mocowania wielokrotnego systemów nie nośnych- dopuszczenie Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12), do kotwienia w betonie nie zwartym dopuszczenie Sikla ETA-10/0257 (M8 - M16), kontrola odporności ogniowej, zgodność z zaleceniami VdS, FM-Approval ≥ M10

Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0257 plik PDF | 2.4 MB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0257 (tłumaczenie) plik PDF | 1.0 MB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0257 Certyfikat stałości właściwości użytkowych plik PDF | 59.7 KB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0257 Certyfikat stałości właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 76.2 KB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0258 plik PDF | 3.9 MB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0258 (tłumaczenie) plik PDF | 1.4 MB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0258 - mocowania wielokrotne - Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji plik PDF | 64.6 KB Kotwa wbijana AN ES - ETA-10/0258 - mocowania wielokrotne - Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (tłumaczenie) plik PDF | 76.4 KB Kotwa wbijana AN ES - 0257 - Deklaracja właściwości użytkowych plik PDF | 1.3 MB Kotwa wbijana AN ES - 0257 - Deklaracja właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 872.6 KB Kotwa wbijana AN ES - 0258 - Deklaracja właściwości użytkowych plik PDF | 1.8 MB Kotwa wbijana AN ES - 0258 - Deklaracja właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 1.0 MB

TypNawiert ø x
Głębokość [mm]
Gwint ø x
Długość [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
ES M8 x 2510 x 25M8 x 120,01100 116618
ES M8 x 3010 x 30M8 x 130,01100 110467
ES M8 x 4010 x 40M8 x 200,01100 110468
ES M10 x 2512 x 25M10 x 120,0250 116619
ES M10 x 3012 x 30M10 x 120,0250 110506
ES M10 x 4012 x 40M10 x 150,0250 110469
ES M12 x 2515 x 25M12 x 120,0250 116620
ES M12 x 5015 x 50M12 x 180,0450 110470
ES M16 x 6520 x 65M16 x 230,1025 110471