Śruby, kotwy i elementy pomocnicze

Kotwa trzpieniowa TSM LP VZ 30

Zastosowanie

Służy między innymi do szybkiego i pewnego mocowania szyn montażowych systemu do stropów i ścian z betonu. Do mocowania szyn z systemu 27, kotwę trzpieniową TSM LPS należy mocować w otworach okrągłych szyny.
Stosowana może być w zamkniętych pomieszczeniach, za wyjątkiem pomieszczeń o dużej zawartości wilgoci.

  • niewielki nawiert (tylko 6 mm), nie są wymagane żadne specjalne wiertła
  • nieduże odstępy w związku z niewielkim ciśnieniem rozporowym
  • wysoki moment skręcający przez zastosowanie przyłącza Torx
  • dzięki 2 głębokościom możliwe elastyczne zastosowanie - do dużych obciążeń, lub z niewielkim nakładem prac nawiercających i montażowych
  • bez dopuszczeń możliwe stosowanie w wytrzymałych na ściskanie kamieniach naturalnych i innych kamieniach o pełnej strukturze
  • W przypadku mocowań pojedynczych otwór nawiertu może zostać zabezpieczony przez wodą, poprzez użycie specjalnej zaprawy wtryskiwanej

Montaż

Do montażu można zastosować wkrętarkę elektryczną (z udarem stycznym) z końcówką Torx T30

Dane techniczne

Mocowanie pojedyncze:
Wyciąg z warunków stosowania ETA-16/0655
Dopuszczalne obciążenia podane bez uwzględnienia odstępów do osi i odstępów brzegowych.
Uwzględniono współczynnik bezpieczeństwa zgodny z ETAG 001 ( YM YF ).

Głębokość kotwienia
40 mm
Głębokość kotwienia
55 mm
Napęd T30 T30
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] 6 6
Głębokość nawiertu h1 [mm] 45 60
dop. obciążenie w betonie zwartym  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
dop. obciążenie w betonie niezwartym  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] 100 100
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N  93 132
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N  46,5 66
Minimalny odstęp od osi smin [mm] 40 40
Minimalny odstęp od brzegu cmin [mm] 40 40
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] 8 8
Dop. moment gięcia Mdop [Nm] 6,2 6,2
zalecany max. moment dokręcający t Tinst [Nm] 10 10

Dop. obciążenia w betonie zwartym i niezwartym w przypadku zaistnienia pożaru C20/25 do C50/60

Głębokość kotwienia
40 mm
Głębokość kotwienia
55 mm
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R30 dop. F [kN] 0,5 0,9
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R60 dop. F [kN] 0,5 0,8
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R90 dop. F [kN] 0,5 0,6
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R120 dop. F [kN] 0,4 0,4
Charakterystyczny odstęp od osi scr,fi  124 176
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,fi  62 88

Mocowanie wielokrotne:
Wyciąg z z warunków stosowania ETA-16/0656
Zastosowanie jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych zgodne z ETAG 001, część 6.
Uwzględniono współczynnik bezpieczeństwa zgodny z ETAG 001 ( YM YF ).
Dopuszczalne obciążenia na jeden punkt mocowania dla poszczególnych krajów, są uregulowane w ETAG 001, część 6.

Głębokość kotwienia
35 mm
Głębokość kotwienia
55 mm
Napęd T30 T30
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] 6 6
Głębokość nawiertu h1 [mm] 40 60
dop. obciążenie w betonie zwartym  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
dop. obciążenie w betonie niezwartym  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] 80 100
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N  81 132
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N  40,5 66
Minimalny odstęp od osi smin [mm] 35 40
Minimalny odstęp od brzegu cmin [mm] 35 40
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] 8 8
zalecany max. moment dokręcający Tinst [Nm] 10 10

Dop. obciążenia w betonie zwartym i niezwartym w przypadku zaistnienia pożaru C20/25 do C50/60

Głębokość kotwienia
35 mm
Głębokość kotwienia
55 mm
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R30 dop. F [kN] 0,38 0,9
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R60 dop. F [kN] 0,38 0,8
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R90 dop. F [kN] 0,38 0,6
Dopuszczalne obciążenie w ciągu R120 dop. F [kN] 0,30 0,4
Charakterystyczny odstęp od osi scr,fi  108 176
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,fi  54 88

Beton zwarty- kanałowe C30/37 do C50/60

Głębokość kotwienia hnom [mm]    ≥ 35
Średnica nominalna wiertła d0 [mm]    6
Głebokość nawiertu h1 [mm]    40
Zalecany max. moment dokręcający Tinst [Nm]   10
Grubość lustra db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
dop. obciążenie w ciągu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimalny odstęp od osi smin [mm] 100 100 100
Minimalny odstęp od brzegu cmin [mm] 100 100 100

Przy obmiarze należy brać pod uwagę pełną treść dopuszczenia.

Materiał:
Stal, ocynk galwaniczny

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Dopuszczenie ETA-16/0655 i ETA-16/0656

* Tylko do stosowania jako mocowanie wielokrotne do systemów nienośnych w betonie i stropach kanałowych.

TypDługość
[mm]
Końcówka do
wkręcania
Torx
Kopf-ø
[mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
6 x 40 *40T30180,01100 115026
6 x 6060T30180,02100 115722
LPS 6 x 40 *40T3014,50,01100 116691
LPS 6 x 60 60T3014,50,02100 116692