Zastosowanie

Poprzez połączenie uchwytu WBD z szyną montażową powstaną:

  • konsole do montażu do ścian, podłogi lub stropu a w szczególności,
  • możliwe jest tworzenie ram konstrukcyjnych z szyn montażowych Sikla.

Duży rozmiar płyty podstawy stwarza możliwość przejmowania wysokich momentów gnących i stanowi jednocześnie bezpieczną podstawę do przejmowania sił poprzecznych.

Montaż

Uchwyt montuje się używając w tym celu 2 naprzeciw siebie umiejscowionych kotew, w kierunku działania sił. Tylko w wyjątkowych przypadkach (wysokie konstrukcje ramowe) stosowane są 4 kotwy.

Moment dokręcania śruby sześciokątnej ≥ 40 Nm.

W przypadku montażu do stropu zalecane jest przy większych obciążeniach (do 7kN) zastosowanie co najmniej jednej śruby przelotowej (przykłady zastosowania – patrz „technika montażu”, rozdział 2)

Dane techniczne

Typ
Pasuje do szyn montaż.
Sikla
A
[mm]
s
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
C
[mm]
Śruby do
łap mocujących
41/21-31 41/21/2,0 - 41/31/2,0 135 6 100 25 11 95 M10
41/41-45 41/41/2,5 135 6 100 25 11 95 M10
41/62 41/62/2,5 170 6 120 25 13 131 M12
41/41-45 D 41/41/2,5 D 210 8 170 25 13 125 M10

Obciążenie użytkowe przy montażu do ściany:
Możliwe obciążenia punktowe należy odczytać z diagramów obciążeń zilustrowanych w rozdziale "System szynowy Pressix CC41". Podane obciążenia obowiązują przy montażu do ścian przy zastosowaniu 2 kotew z podaną klasą wytrzymałości.

Obciążenie użytkowe przy montażu do stropu:
Maksymalne dopuszczalne obciążenie przy montażu do stropu (montaż pionowy z użyciem łapy mocującej) wynosi 2,0 kN. W przypadku zastosowania co najmniej jednej śruby przelotowej (klasa 8.8) dopuszczalne obciążenie wynosi 7,0 kN.

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019

SIKLA Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 plik PDF | 4.9 MB Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB-KOT-2019_0808 plik PDF | 1.2 MB Znak budowlany B plik PDF | 150.4 KB

TypG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
41/21-310,7310 198063
41/41-450,8310 198070
41/621,505 113918
41/41-45 D2,465 198100