System dźwigarów 100

Konsola poprzeczna QKO 100

Zastosowanie

Gotowy element montażowy do jednoramiennych konstrukcji wysuniętych, do mocowania na betonie lub na dźwigarach nośnych, głównie w obszarach o dużym nachyleniu.
W wariancie QKO powierzchnia półki dwuteownika jest równoległa do płyty podstawy i przyspawana do płyty nośnej z jednej strony. W wariancie QKOq dwuteownik jest obrócony o 90° i dzięki temu zamocowany pionowo na płycie podstawy.

Montaż

W zależności od potrzeby, zalecane jest stosowanie różnych rodzajów montażu:

a)
Mocowanie do betonu za pomocą 4 kotew M12.
b)
Mocowanie do dźwigarów stalowych (szer. stopy dźwigara 80 - 120 mm)
za pomocą zestawu montażowego 5P M12 S.
c)
Mocowanie kształtowe do konsoli nośnych TKO 100 lub 120 za pomocą łączników kształtowych FV 100/120.

Dane techniczne

Wykonanie:
Płyta podstawy wraz z blachą wsporczą zespawana z IPBI 100
Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Produkt oznakowany znakiem CE (odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych pod www.sikla.pl/service/downloads)

Konsola poprzeczna QKO plik PDF | 204.3 KB

TypL
[mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
QKO 100 x 60060016,11 183917
QKO 100 x 1000100024,11 183926
QKO 100q x 60060015,61 183935
QKO 100q x 1000100023,51 183944