Podpory rurociągów

Kątownik prowadzący FW F L/Z

Zastosowanie

Ten rodzaj kątownika umożliwia prowadzenie podpór rurociągów (łożysk) o zróżnicowanych grubościach płytek podstawy. Różne warianty typu kątownika Z nadają się do stosowania przy podanych max. grubościach płytek (t).

Zakres dostawy

Dostawa w komplecie, składa się z 2 kątowników.

Montaż

Montaż do profilu F 80 lub F 100 za pomocą 2 wkrętów kształtowych FLS F do każdego kątownika, tj. do montażu kompletu potrzebne są 4 wkręty.

Przy elemencie typu Z istnieje tolerancja 3 mm przy pionowej osi-z. W przypadku pozostałych typów należy zachować 3-mm tolerancję w osi -y.

Dane techniczne

Typ
Dop. obciążenie Fy
[kN]
Dop. moment przez Fy*
[kNm]
Dop. obciążenie Fz
[kN]
FW F 80, wszystkie typy Z 1,9 0,4 5,0
FW F 80, typ L 1,9 - -
FW F 100, wszystkie typy Z 1,9 0,4 6,4
FW F 100, typ L 1,9 - -

* Moment liczony jest przez M = Fy x h, przy czym dop. obciążenie dla Fy nie może zostać przekroczone. Wymiar h odnosi się od środka rury do górnej krawędzi płyty łożyska.

Ustalenie max. dop. obciążenia nastąpiło na podstawie przeprowadzonych badań, w oparciu o normę DIN EN 13480-3, załącznik J.
Należy dodatkowo skontrolować obciążalność zastosowanego łożyska.

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

* Pasuje do wszystkich Elementów bazowych Sikla.

Typt
[mm]
G
[kg]
Opak.
[kompl.]
Nr. artykułu
FW F 80 Z 660,525 113628
FW F 80 Z 990,525 113629
FW F 80 Z 12 *120,525 113630
FW F 80 Z 15150,525 113975
FW F 80 L-0,525 113627
FW F 100 Z 660,625 113632
FW F 100 Z 990,625 113633
FW F 100 Z 12 *120,625 113634
FW F 100 Z 15150,625 113976
FW F 100 L-0,625 113631