Podpory rurociągów

Kątownik do punktu stałego XW F

Zastosowanie

Kątownik służy do zamiany Elementu bazowego na punkt stały. W celu zmiany funkcji należny zdemontować płytkę ślizgową.

Montaż

Należy zdemontować płytkę ślizgową łożyska osadzonego. Montaż do profilu F 80 lub F 100 za pomocą 4 wkrętów kształtowych FLS F.

Siły działające przy punktach stałych w kierunku osiowym mogą być osiągnięte wyłącznie w przypadku poprawnego zastosowania zabezpieczeń antypoślizgowych na rurociągu, w zależności od stosowanej technologii rur. Zabezpieczenia muszą być przewidziane na etapie planowania trasy rurociągu i odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa po stronie producenta rur.

Dane techniczne

Material:
Stal, HCP
TypG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
XW F 801,31 110356
XW F 1001,61 113087