Zastosowanie

Wkładka tłumiąca drgania do taśmy stalowej i obejm rurowych, zgodnie z wymaganiami normy DIN 4109. Profil stosowany do temperatury +200°C (krótkotrwale do +300°C, patrz dane techniczne).

Dane techniczne

Materiał:
Silikon, czerwony
Twardość:
45+/-5° Shore
Zakres temperatur pracy:
-60°C do +200°C przy obciążeniu ciągłym
krótkotrwale do +300°C
Wydłużenie przy zerwaniu:
350 %
Wytrzymałość na rozerwanie:
900 N/cm2
Odporność ogniowa:
Wg. DIN 4102, klasa palności B2, nie ścieka kroplami
Dźwiękochłonność:
Aż do 16 dB(A)
Odporność na:
Tłuszcze roślinne i zwierzęce, glicerynę i alkohol etylowy
Odporność warunkowa na:
Rozcieńczone kwasy i zasady, roztwory chlorowane i aromatyczne, smary
Brak odporności na:
Chlorowane i alifatyczne węglowodory, aromatyczne węglowodory, stężone kwasy i zasady
Odporność długotrwała:
Odporne na działanie warunków pogodowych i działanie ozonu wg. DIN 53509, jak również na starzenie wg. DIN 53508

Instalacje tryskaczowe:
Profil silikonowy firmy Sikla dopuszczony do stosowania przez VdS jako wkładka tłumiąca do mocowania instalacji tryskaczowych.

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Profil silikonowy w kombinacji z obejmą rurową Stabil lub pętlą rurową Praktica S dopuszczony przez VdS do stosowania przy mocowaniu instalacji tryskaczowych.
KOT 0808/2019

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB-KOT-2019_0808 plik PDF | 1.2 MB SIKLA Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 plik PDF | 4.9 MB Znak budowlany B plik PDF | 150.4 KB

TypTaśma stalowa
[mm]
H
[mm]
Ilość
żeber
G
[kg/m]
Opak.
[m]
Nr. artykułu
STD 1 SIL25 x 3,04,540,1730 145644
STD 2 SIL30 x 3,04,040,1730 145653
STD 3 SIL40 x 4,06,050,3330 145662
STD 4 SIL50 x 5,07,050,4330 146557