System szynowy Pressix CC 41

Szyny montażowe MS 41 - dalsze dane techniczne

Szyny montażowe MS 41

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019

Typ
B/H/s [mm]
Współczynnik wytrzymałości
[cm3 ]
Moment bezwładności
[cm4 ]
Ramię bezwładności
[cm]
41/21/1,5
Wy : 0,71
Wz : 1,71
ly : 0,79
lz : 3,51
iy : 0,79
iz : 1,66
41/21/2,0
Wy : 0,82
Wz : 2,11
ly : 0,92
lz : 4,33
iy : 0,76
iz : 1,65
41/31/2,0
Wy : 1,61
Wz : 2,91
ly : 2,56
lz : 5,96
iy : 1,11
iz : 1,69
41/41/2,0
Wy : 2,51
Wz : 3,65
ly : 5,21
lz : 7,49
iy : 1,45
iz : 1,74
41/41/2,5
Wy : 2,95
Wz : 4,40
ly : 6,17
lz : 9,02
iy : 1,43
iz : 1,73
41/45/2,5
Wy : 3,42
Wz : 4,76
ly : 7,86
lz : 9,76
iy : 1,56
iz : 1,74
41/52/2,5
Wy : 4,33
Wz : 5,39
ly : 11,43
lz : 11,06
iy : 1,79
iz : 1,76
41/62/2,5
Wy : 5,76
Wz : 6,30
ly : 18,09
lz : 12,91
iy : 2,11
iz : 1,78
41-75/65/3,0
Wy : 8,13
Wz : 10,27
ly : 30,68
lz : 38,51
iy : 2,25
iz : 2,53
41-75/75/3,0
Wy : 10,29
Wz : 11,42
ly : 44,30
lz : 42,80
iy : 2,53
iz : 2,49
41/21/2,0 D
Wy : 2,35
Wz : 4,22
ly : 4,94
lz : 8,65
iy : 1,24
iz : 1,64
41/41/2,0 D
Wy : 7,50
Wz : 7,30
ly : 30,73
lz : 14,97
iy : 2,49
iz : 1,74
41/41/2,5 D
Wy : 8,96
Wz : 8,80
ly : 36,74
lz : 18,03
iy : 2,46
iz : 1,72
41/45/2,5 D
Wy : 10,49
Wz : 9,52
ly : 47,19
lz : 19,52
iy : 2,70
iz : 1,74
41/52/2,5 D
Wy : 13,41
Wz : 10,79
ly : 69,76
lz : 22,12
iy : 3,12
iz : 1,76
41/62/2,5 D
Wy : 18,17
Wz : 12,60
ly : 112,63
lz : 25,83
iy : 3,71
iz : 1,78
41-75/65/3,0 D
Wy : 23,25
Wz : 20,54
ly : 151,10
lz : 77,03
iy : 3,54
iz : 2,53
41-75/75/3,0 D
Wy : 30,67
Wz : 22,83
ly : 230,02
lz : 85,60
iy : 4,08
iz : 2,49

Typ

B/H/s [mm]
Przekrój

A [cm2 ]
Odstęp

e [cm]
max. dop.
nośność punktowa
Fmax (ciąg) [kN]
dop. moment
nośny ramienia
Mq [Nm]
41/21/1,5 1,28 1,11 2,0 44,5
41/21/2,0 1,60 1,12 4,0 44,5
41/31/2,0 2,08 1,58 4,0 44,5
41/41/2,0 2,48 2,08 4,0 44,5
41/41/2,5 3,03 2,10 6,0 44,5
41/45/2,5 3,23 2,29 6,0 44,5
41/52/2,5 3,58 2,64 6,0 44,5
41/62/2,5 4,08 3,14 6,0 44,5
41-75/65/3,0 6,04 3,77 10,0 44,5
41-75/75/3,0 6,92 4,30 10,0 44,5
41/21/2,0 D 3,21 2,10 4,0* 44,5
41/41/2,0 D 4,97 4,10 4,0* 44,5
41/41/2,5 D 6,07 4,10 6,0* 44,5
41/45/2,5 D 6,47 4,50 6,0* 44,5
41/52/2,5 D 7,17 5,20 6,0* 44,5
41/62/2,5 D 8,17 6,20 6,0* 44,5
41-75/65/3,0 D 12,08 6,50 10,0* 44,5
41-75/75/3,0 D 13,84 7,50 10,0* 44,5

D = Szyna podwójna

*
W przypadku szyn podwójnych, odcinki krótkie - do 0,5 m należy łączyć na obu końcach, o ile punkty zamocowań i punkty działania sił nie są położone na tej samej stronie.

Uwaga: Wszystkie wartości uwzględniają otwory.