System szynowy Pressix CC 41

Szyna montażowa MS 41/31/2,0

Szyny montażowe MS 41

Dopuszczalne wartości obciążenia przy centrycznym działaniu sił

L
[cm]
41/31/2,0
[N]
20 5957
40 2976
60 1982
80 1483
100 1184
120 884
140 644
160 488
180 380
200 303
220 245
240 200
260 165
280 137
300 113
320 94
340 78
360 64
380 51
400 41
420 31
440 23
460 15
480 8
500 2

Obliczenia zgodne z RAL GZ-655-C oraz
z uwzględnieniem wagi własnej.


σdop ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200