System szynowy Pressix CC 41

Szyna montażowa MS 41/31/2,0

Szyny montażowe MS 41

Dopuszczalne wartości obciążenia przy centrycznym działaniu sił

L
[cm]
41/31/2,0
[N]
20 5970
40 2983
60 1986
80 1487
100 1186
120 882
140 643
160 487
180 379
200 302
220 244
240 200
260 165
280 136
300 113
320 94
340 77
360 63
380 51
400 41
420 31
440 23
460 15
480 8
500 2

Obliczenia zgodne z RAL GZ-655-C oraz
z uwzględnieniem wagi własnej.


σdop ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200