System szynowy Pressix CC 41

Szyna montażowa MS 41/21/1,5

Szyny montażowe MS 41

Dopuszczalne wartości obciążenia przy centrycznym działaniu sił

L
[cm]
41/21/1,5
[N]
20 2271
40 1134
60 754
80 564
100 391
120 268
140 193
160 144
180 110
200 86
220 67
240 53
260 41
280 31
300 23

Obliczenia zgodne z RAL GZ-655-C oraz
z uwzględnieniem wagi własnej.


σdop ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200