System szynowy Pressix CC 41

Szyna montażowa MS 41/21/1,5

Szyny montażowe MS 41

Dopuszczalne wartości obciążenia przy centrycznym działaniu sił

L
[cm]
41/21/1,5
[N]
20 2205
40 1101
60 732
80 547
100 390
120 268
140 194
160 145
180 111
200 87
220 68
240 54
260 43
280 33
300 26

Obliczenia zgodne z RAL GZ-655-C oraz
z uwzględnieniem wagi własnej.


σdop ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200