System szynowy Pressix CC 27

Szyna montażowa MS 27 - 1,25

Zastosowanie

Szyna doskonale nadaje się do tworzenia trawersów, konsoli ściennych i lekkich ram bezpośrednio na miejscu budowy. Szyna jest kompatybilna ze wszystkimi produktami z systemu Pressix CC 27.

Montaż

Mocowanie przy użyciu kotwy PN 27 lub kotwy trzpieniowej TSM-LPS.

Dane techniczne

Materiał:
Stal 1.0350, taśma ocynkowana zgodnie z DIN EN 10346

Typ
B/H/s [mm]
Wskaźnik wytrzymałości
[cm3 ]
Moment bezwładności
[cm4 ]
Ramię bezwładności
[cm]
27/15/1,25
Wy : 0,25
Wz : 0,64
ly : 0,20
lz : 0,86
iy : 0,54
iz : 1,13
27/25/1,25
Wy : 0,55
Wz : 0,95
ly : 0,72
lz : 1,28
iy : 0,92
iz : 1,30
27/37/1,25
Wy : 1,03
Wz : 1,31
ly : 1,97
lz : 1,78
iy : 1,27
iz : 1,21

Typ
B/H/s [mm]

Pole przekroju
A [cm2 ]

Odstęp
e [cm]

Max. dop.
nośność punktowa
Fmax (ciąg) [kN]
Dop. moment nośny
ramienia
Mq [Nm]
27/15/1,25 0,67 0,80 1,5 10
27/25/1,25 0,92 1,30 1,5 10
27/37/1,25 1,22 1,91 1,5 10

Uwaga: Wszystkie wartości uwzględniają otwory.

Tabela z wartościami obiążeniowymi:

Szyny montażowe MS 27/15, 27/25 i 27/37

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

 

Ten produkt został wyróżniony znakiem "Gütezeichen Rohrbefestigung" (Znak jakości mocowania rur) i podlega kontroli zgodnie z RAL GZ-655

KOT 0808/2019

SIKLA Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 plik PDF | 4.9 MB Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB-KOT-2019_0808 plik PDF | 1.2 MB Szyna montażowa MS 27 -1,25 RAL GZ-655 plik PDF | 131.6 KB Znak budowlany B plik PDF | 150.4 KB

TypDługość
[m]
G
[kg/m]
Opak.
[m]
Nr. artykułu
27/15/1,2560,6036 111725
27/25/1,2560,7936 110858
27/37/1,2560,8924 110570