System szynowy Pressix CC 27

Szyna montażowa MS 27 - 1,25

Zastosowanie

Szyna doskonale nadaje się do tworzenia trawersów, konsoli ściennych i lekkich ram bezpośrednio na miejscu budowy. Szyna jest kompatybilna ze wszystkimi produktami z systemu Pressix CC 27.

Montaż

Mocowanie przy użyciu kotwy PN 27 lub kotwy MMS-PR.

Dane techniczne

Materiał:
Stal 1.0350, Taśma ocynkowana zgodnie z DIN EN 10346

Typ
B/H/s [mm]
Współczynnik wytrzymałości
[cm3 ]
Moment bezwładności
[cm4 ]
Ramię bezwładności
[cm]
27/25/1,25
Wy : 0,59
Wz : 0,96
ly : 0,80
lz : 1,29
iy : 0,90
iz : 1,15
27/37/1,25
Wy : 1,08
Wz : 1,33
ly : 2,15
lz : 1,79
iy : 1,29
iz : 1,18

Typ
B/H/s [mm]

Przekrój
A [cm2 ]

Odstęp
e [cm]

max. dop.
nośność punktowa
Fmax (ciąg) [kN]
dop. moment nośny
ramienia
Mq [Nm]
27/25/1,25 0,98 1,36 1,5 10
27/37/1,25 1,28 1,98 1,5 10

Uwaga: Wszystkie wartości uwzględniają otwory.

Tabela z wartościami obiążeniowymi:

Szyny montażowe MS 27/15, 27/25 i 27/37

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

 

Ten produkt został wyróżniony znakiem "Gütezeichen Rohrbefestigung" ( Znak jakości mocowania rur) i podlega kontroli zgodnie z RAL GZ-655

KOT 0808/2019

TypDługość
[m]
G
[kg/m]
Opak.
[m]
Nr. artykułu
27/25/1,2560,7936 110858
27/37/1,2560,8924 110570