Zastosowanie

Kotwa do mocowania wielopunktowego w strefie betonu rozciąganego i niezarysowanego wszelkiego typu instalacji wewnętrznych. Nadaje się do mocowania rurociągów, szyn montażowych itp. przy uwzględnieniu wszystkich warunków podanych w dopuszczeniach.
Kotwa może być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na wolnym powietrzu (łącznie z obszarami obciążonymi przemysłem, jak również w pobliżu terenów morskich) oraz w pomieszczeniach o dużej zawartości wilgoci, o ile nie będzie poddawana działaniu czynników agresywnych.
Zalety produktu:

  • nie potrzebne są specjalne wiertła,
  • kotwa zawiera trzpień rozprężny do kontroli przymusowego rozprężania,
  • kotwa jest odpowiednia do montażu przetykowego.

Montaż

Jako narzędzia montażowego zwykle używa się wbijaka do kotew.
"Inteligentny" stożek rozprężny ułatwia montaż w przypadku wykonania nieprecyzyjnego nawiertu lub w przypadku różnej twardości betonu.
Kontrolowane rozprężenie zmniejsza w znaczący sposób wymagane odstępy od krawędzi i odstępy pomiędzy osiami.

Dane techniczne

Dane montażowe ogólne:

Wielkość kotwy
M8x30
M8x40
M10
M12
M16
Średnica nominalna otworu 0 = [mm] 10 10 12 15 20
Głębokość nawiertu h0 = [mm] 30 40 40 50 65
Moment dokręcania przy kotwieniu Tinst = [Nm] 8 8 15 35 60
Otwór przejściowy w przył. części budowlanej df ≤ [mm] 9 9 12 14 18
Długość gwintu Lth [mm] 13 20 15 18 23
Min. głebokość wkrętu Lsdmin [mm] 9 9 11 13 18
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] 100 100 130 140 160
Min. odstęp osi smin [mm] 60 80 100 120 150
Min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 95 95 135 165 200

Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-05/0117 beton zwarty / mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych:

Wielkość kotwy
M8x30
M8x40
M10
M12
Dop. obciążenie na kotwę pojedynczą C20/25-C50/60 [kN] 1,7 2,0 2,0 2,4
Dop. moment gięcia (A4-70) Mzul [Nm] 11,9 11,9 23,8 42,1
Charakterystyczny odstęp pom. osiami scr [mm] 180 210 170 170
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] 90 105 85 85
Obciążenia w wyp. pożaru
Dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,9 1,5 1,5 1,5
Dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,9 1,5 1,5 1,5
Dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,9 0,9 1,5 1,5
Dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,5 1,0 1,2

Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0257 beton niezwarty:

Wielkość kotwy
M8x30
M8x40
M10
M12
M16
Dop. obciążenie w ciągu C20/25 [kN] 3,8 5,2 5,9 8,3 12,3
Rozciąganie poprz. dop. V ≥ C20/25 [kN] 4,9 4,9 6,1 11,5 19,2
Moment ugięcia dop. M [Nm] 11,9 11,9 23,8 42,1 106,7

Obowiązują wartości wymienionych dopuszczeń i certyfikatów w najbardziej aktualnym brzmieniu (patrz: www.sikla.pl/service/downloads).

Materiał:
Stal nierdzewna A4

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Do mocowania wielokrotnego systemów nienośnych - dopuszczenie Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12), do kotwienia w betonie niezwartym dopuszczenie Sikla ETA-10/0257 (M8 - M16), kontrola odporności ogniowej, zgodność z zaleceniami VdS, FM-Approval ≥ M10

TypNawiert ø x
Głębokość [mm]
Gwint ø x
Długość [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
M8 x 3010 x 30M8 x 130,01100 104906
M8 x 4010 x 40M8 x 200,01100 153593
M10 x 4012 x 40M10 x 150,02 50 104915
M12 x 5015 x 50M12 x 180,04 50 104924
M16 x 6520 x 65M16 x 230,10 25 104933