Zastosowanie

Gotowe konsole do montażu rurociągów na ścianach lub innych konstrukcyjnych elementach budowlanych.
Inne warianty wykonania np.: konsola podwójna lub 41/62 - patrz rozdział "High Corrosion Protection".

Zakres dostawy

Konsola dostarczana z zaślepką.

Montaż

Przy stosowaniu konsoli w połączeniu z elementami ślizgowymi wymagane jest zastosowanie wspornika w celu przejęcia sił działających w kierunku osi rury. Przy długości konsoli ≥ 500 mm zalecane jest stosowanie wzmocnienia (patrz dolny rysunek).

Dane techniczne

 
1 = Typ 27/25
2 = Typ 27/37
Typ 41/41
 


 
Typ 41/62
 
 
 
Klasy obciążenie kotew
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN

σdop ≤ 160 N/mm2
fdop ≤ L/150 dla L > 450 mm
fdop ≤ 3 mm dla L ≤ 450 mm

Materiał:
Stal, ocynk galwaniczny, Typ Dq = HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019

TypL
[mm]
Rozmiar płytki
podstawy
[mm]
b
[mm]
Otwór podłużny
[mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
27/25 - 20020388 x 30 x 66410 x 150,2525 112326
27/25 - 25025388 x 30 x 66410 x 150,2925 112327
27/25 - 30030388 x 30 x 66410 x 150,3425 112328
27/25 - 50050388 x 30 x 66410 x 150,4925 112329
27/25 - 70070388 x 30 x 66410 x 150,651 112330
         
27/37 - 30030488 x 30 x 66410 x 150,4325 111458
27/37 - 50050488 x 30 x 66410 x 150,6425 111459
27/37 - 70070488 x 30 x 66410 x 150,841 111460
27/37 - 80080488 x 30 x 66410 x 150,961 111461
         
41/41 - 200196134 x 40 x 810013 x 180,6810 115609
41/41 - 260258134 x 40 x 810013 x 180,8110 153973
41/41 - 320321134 x 40 x 810013 x 180,9210 115618
41/41 - 445446134 x 40 x 810013 x 181,1610 115627
41/41 - 570571134 x 40 x 810013 x 181,4110 115636
41/41 - 820821134 x 40 x 810013 x 181,89 1 149268
41/41 - 10101008134 x 40 x 810013 x 182,25 1 149277
         
41/62 - 320321134 x 40 x 810013 x 181,4210 113296
41/62 - 445446134 x 40 x 810013 x 181,7610 113297
41/62 - 570571134 x 40 x 810013 x 182,2510 113298
41/62 - 820821134 x 40 x 810013 x 183,051 113299
41/62 - 10101008134 x 40 x 810013 x 183,591 113300
         
27/25 q - 30030388 x 30 x 56410 x 150,3425 112366
41/21 Dq - 320321134 x 40 x 810013 x 181,2010 180164
41/21 Dq - 570571134 x 40 x 810013 x 181,9510 190424