Konsola kątowa WK

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019Nawiert pod podporę: ø 11
σdop ≤ 160 N/mm2 


Klasa obciążeń dla kotwy [kN]

Krzywa
Układ 1
Układ 2
fmax
A 1 x 3,5
1 x 1,5
2 x 2,5
1 x 1,5
L/1000
B 1 x 6,0
1 x 2,5
2 x 3,5
1 x 2,5
L/600
C 1 x 9,0
1 x 3,5
2 x 6,0
1 x 3,5
L/400
D 1 x 13,0
1 x 6,0
2 x 9,0
1 x 6,0
L/300
E -
-
2 x 13,0
1 x 9,0
L/300