Konsola kątowa WK

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019*Nawiert pod podporę: ø 11


Klasa obciążeń dla kotwy
(góra/dół):
6,0/3,5 kN
a = 280 mm
f < L/400
σdop ≤ 160 N/mm2