Konsola kątowa WK

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019


 

Nawiert pod podporę: ø 11
Klasa obciążeń dla kotwy
(góra/dół):
6,0/2,5 kN
a = 180 mm
f < L/400
σdop ≤ 160 N/mm2
Klasa obciążeń dla kotwy
(góra/dół):
6,0/3,5 kN
a = 260 mm
f < L/300
σdop ≤ 160 N/mm2