Konsola kątowa WK

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019Klasa obciążeń dla kotwy
(góra/dół):

A = 1,5/1,5 kN
B = 3,5/2,5 kN
C = 6,0/6,0 kN
D = 9,0/9,0

a = 165 mm
f < 2 mm
σdop ≤ 160 N/mm2