High Corrosion Protection

Łapa mocująca SPA 5P HCP

Zastosowanie

Łapa 5P to element mocujący o uniwersalnym zastosowaniu, do dwustronnego mocowania na poprzecznicach rurociągów, kanałów, ciągów kablowych i innych urządzeń do dźwigarów stalowych.

Montaż

Łapę z płytką ustawić "stopami" na elemencie, do którego ma być przyłączona; "nos" znajduje się na dźwigarze. Następnie przeprowadzić odpowiednią śrubę sześciokątną, od spodu podłożyć podkładkę i nakrętkę i dokręcić.

Ustalanie odpowiedniej długości śruby Lmin:

Układ A
Śruba sześciokątna wkręcona przez łapę mocującą.M12: Lmin = a + b + 47 [mm]
M16: Lmin = a + b + 57 [mm]
 

Układ B
Użyta śruba hakowa HZ.


M12: Lmin = b + 53 [mm]
M16: Lmin = b + 63 [mm]

Dane techniczne

Typ
Rozpiętość
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
M12 1 - 30 44 60 13
M16 4 - 40 48 72 17

Typ
Moment dokręcenia MA
[Nm]
Fz dopuszczalna
na każdą łapę
[kN] 1)
Udźwig sił poprzecznych Fx
na 2 łapy mocujące
[kN] 2)
M12 85 13,8 3,2
M16 150 16,7 3,6

1)
Podane dane są poprawne w przypadku zastosowania standardowej śruby sześciokątnej o klasie wytrzymałości 8.8.
2)
Podane dane odnoszą się do najbardziej niekorzystnego przypadku - grubość kołnierza dźwigara 30 mm (M12) ewent. 40 mm (M16) oraz współczynnik przylegania µprzyleganie = 0,20. Pojawiająca się w danym przypadku siła ciągu Fz nie została uwzględniona.

Materiał:
Stal, HCP

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

KOT 0808/2019

SIKLA Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 plik PDF | 17.9 MB Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB-KOT-2019_0808 plik PDF | 179.0 KB Znak budowlany B plik PDF | 150.4 KB

TypG
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
M120,1620 114880
M160,2720 114881