System szynowy Pressix CC 41

Uchwyt WBD 41/21-31

Uchwyt WBD

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

AT-15-7533/2014

Diagram obciążeń w kombinacji z szyną montażową 41/21/2,0 lub 41/31/2,0

Uchwyt WBD 41/21 D


Diagram obciążeń w kombinacji z szyną montażową 41/21/2,0 D


Max. dopuszczalne wartości
σdop ≤ 160 N/mm2
fdop ≤ L/100 dla L > 300 mm
fdop ≤ 3 mm dla L = 200 ... 300 mm
Obciążenie kotwy
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN
E = 9,0 kN