Wszystkie informacje

Sikla Polska wychodząc naprzeciw globalnym oczekiwaniom środowiskowym, takim jak zmniejszanie wpływu transportu na emisję CO2, rozpoczęła w dniu 28 grudnia 2022 r. realizowanie dostaw towarowych z użyciem samochodu o napędzie elektrycznym. 

Takie proekologiczne działania wpisują się ściśle w politykę Firmy Sikla Polska i stanowią wyraz naszego zainteresowania i czynnego wspierania rozwoju nowoczesnych założeń ekologistyki.

Wierzymy, że zmniejszanie śladu węglowego w ramach lokalnej, codziennej działalności, będzie miało wpływ na zmniejszenie emisji CO2 w skali globalnej.

I nie jest to nasze ostatnie słowo w ramach podejmowanych działań proekologicznych! 

 Samochody elektryczne dostawy samochodami elektrycznymi 

Samochody elektryczne dostawy samochodami elektrycznymi