Wszystkie informacje

e-faktury w sikla polska

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. nie otrzymają Państwo od nas faktur papierowych, a wyłącznie dokumenty elektroniczne w formie wiadomości e-mail.

W związku z tym, uprzejmie prosimy o przesyłanie na adres biuro@sikla.pl informacji o adresie e-mail, na który od 01.03.2022 r. będziemy mogli przesyłać e-faktury.

Sikla jako rodzinne przedsiębiorstwo, świadome jest swojej odpowiedzialności i na stałe wpisało ochronę zasobów naturalnych i proekologiczne działania w ramach strategii rozwoju Firmy.

Jesteśmy świadomi, że sukces, a tym samym przyszłość Sikla Polska w długim czasie uwarunkowana będzie od sposobu postępowania na rzecz ochrony środowiska.