Platformy i przejścia serwisowe - dobór

Przy projektowaniu podestów roboczych bardzo duże znaczenie ma odpowiednia elastyczność zastosowanego systemu montażowego. Dla zapewnienia dostępu serwisowego często trzeba dopasować się do postawionych już urządzeń i instalacji. Firma Sikla, jako profesjonalny dostawca zamocowań i konstrukcji dachowych, ma w swojej ofercie szeroki wachlarz rozwiązań przejść serwisowych, podestów roboczych, technicznych i ucieczkowych. Podesty wyposażone w kraty wema stanowią najczęstsze, ale nie jedyne rozwiązanie. Powierzchnię przejść technicznych stanowią blachy ryflowane, kraty z TWS i GRP oraz płyty drewniane. Naszych klientów wspomagamy już na etapie projektowania instalacji na dachu, przygotowując zamocowania do rur i urządzeń, podesty serwisowe i przejścia techniczne. Wszystkie elementy systemu w wysokiej klasie antykorozyjnej oraz spełniające wymagania norm:

 • PN-EN ISO 14122
 • Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
 • PN-68/M-78010
 • PN-80/M-49060
 • Eurokod PN-EN 1993-3-1
 • Przejście serwisowe

 • Przejście techniczne

 • Przy tworzeniu przejść serwisowych i podestów roboczych należy nie tyko wziąć pod uwagę właściwe szerokości przejść z uwagi na sposób eksploatacji i wysokości barierek. Podesty techniczne muszą przenosić właściwe obciążenia, mieć odpowiednio dobrane głębokości i kąt schodów oraz zachowywać bezpieczeństwo użytkowania (kraty wema antypoślizgowe, właściwie zamontowane bortnice, pochwyty barierek ciągłe i bez otworów).

Pomosty robocze ze względu na swoją budowę można podzielić na:

 • pomosty robocze jako rusztowania robocze,
 • pomosty robocze jako tymczasowe konstrukcje (pomosty robocze deskowań, konsole wiszące, pomosty robocze w szachtach itp.),
 • pomosty robocze transportowe na wysuwnicach,
 • pomosty robocze wykonane z siatek bezpieczeństwa,
 • pomosty robocze pływające,
 • pomosty robocze jako stałe konstrukcje (dojścia do urządzeń technicznych, galerie itp.),
 • pomosty robocze jako elementy konstrukcji maszyn i urządzeń,
 • drabiny podestowe.

Przejście serwisowe

pomost serwisowy

Przejścia i pomosty robocze – rozróżnienie

Norma PN-EN ISO 14122-2 określa wymagania dla pomostów i przejść roboczych.

Wszystkie drogi komunikacyjne służące dojściu do urządzenia są określane mianem przejść serwisowych lub technicznych. Nie są to drogi komunikacyjne dla typowego ruchu pieszego. Przejścia serwisowe dają możliwość bezkolizyjnego dojścia do serwisowanych urządzeń. Przejścia techniczne mogą, ale nie muszą znajdować się na tej samej wysokości co podesty techniczne. Integralną częścią przejść serwisowych stanowią schody, drabiny i schody drabinowe.

Pomosty robocze (platformy serwisowe i techniczne) powinny być tak zlokalizowane, aby umożliwiały ludziom pracę w pozycji ergonomicznej, jeśli to możliwe, na wysokości między 500 mm a 1700 mm nad powierzchnią platformy roboczej. Pomosty robocze dają możliwość właściwej eksploatacji i konserwacji zamocowanych rurociągów, armatury i urządzeń. Podesty robocze zlokalizowane są bezpośrednio przy urządzeniach i często stanowią integralną część konstrukcji central wentylacyjnych czy zamocowań do rur (podesty obsługowe do armatury zamontowanej na rurach stalowych, PE czy GRP).

Zarówno przejścia serwisowe jak i pomosty robocze muszą zabezpieczać znajdujących się na nich pracowników przed upadkiem. Powierzchnie poziome muszą zabezpieczać przed poślizgiem ludzi oraz możliwością spadnięcia narzędzi. Barierki zabezpieczają przed upadkiem i niekontrolowanym opuszczeniem platformy roboczej. Bramki bezpieczeństwa stosowane przez firmę Sikla to dodatkowe bezpieczeństwo wymagane przy zejścia na drabiny lub fragmenty obudowy maszyn.

Przejścia techniczne

Poręcze i balustrady na platformach technicznych

Wymagania dla balustrad są jasno określone m.in. w normie PN-EN ISO 14122-3. Poręcz musi znajdować się na minimalnej wysokości 1100mm nad podłogą podestu. Prześwit balustrady nie może przekroczyć 500mm, co wymusza stosowanie poziomej poprzeczki, lub pionowych co 180mm. Konieczna jest instalacja bortnic o wysokości 100mm na wszelkiego rodzaju platformach roboczych i przejściach. Ciekawostką jest, że w przypadku polskiego Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy §106 wysokość bortnic (krawężników) musi wynosić 150mm. Prześwit pomiędzy bortnicą a podłogą podestu (kratą wema lub inną kratą pomostową) nie może być większy jak 10mm. Segmenty balustrady mocuje się z odstępie między 75 a 120mm. Przy wysokości podłogi podestu roboczego do 500mm nie ma obowiązku stosowania balustrad.

Przejście serwisowe

Przejścia techniczne

Poręcze i balustrady na schodach

Wysokość balustrad musi mieścić się w zakresie 900 a 1000mm. Średnica poręczy (pochwytu) powinna wynosić od 25 do 50mm. Poręcz powinna zaczynać się od wysokości nieprzekraczającej 1000mm

Najważniejsze zalety zastosowania rozwiązań Sikla do budowy przejść serwisowych i podestów technicznych:

 • gwarancja bezpieczeństwa
 • oszczędność czasu i montażu
 • dowolność miejsca posadowienia

Zobacz galerię zdjęć z podestów i przejść serwisowych

Pomoc techniczna

W przypadku pytań natury technicznej do Państwa dyspozycji są nasi doradcy techniczni .

0048 503 462 217

Wszelkie pytania i pomoc techniczną dotyczącą naszych narzędzi programowych SiCAD prosimy kierować na adres:

sicad.support.pl@sikla.com