INNOWACYJNE
SYSTEMY MOCUJĄCE

Zastosowanie

Kotwa wbijana do mocowań wielokrotnych w strefie betonu rozciąganego i niezarysowanego, służy do mocowania wszelkiego typu instalacji wewnętrznych. Używana do mocowania rurociągów, szyn montażowych itp. przy uwzględnieniu warunków podanych w dopuszczeniach.
Kotwa może być stosowana tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
Na wolnym powietrzu oraz w pomieszczeniach o dużej zawartości wilgoci, należy stosować wykonanie "AN 4A" ze stali nierdzewnej.

  • nie potrzebne są specjalne wiertła
  • trzpień rozprężny do kontroli przymusowego rozprężania
  • odpowiednia do montażu wtykowego

Montaż

Jako narzędzia montażowego zwykle używa się wbijaka do kotew.
"Inteligentny" stożek rozprężny ułatwia montaż w przypadku wykonania nieprecyzyjnego nawiertu lub w przypadku różnej twardości betonu.
Kontrolowane rozprężenie zmniejsza w znaczący sposób wymagane odstępy od krawędzi i odstępy pomiędzy osiami.

Dane techniczne

Dane montażowe ogólne:

Wielkość kotwy
M8x30
M8x40
M10x30
M10x40
M12
M16
średnica nominalna wiertła d0 = [mm] 10 10 12 12 15 20
głębokość nawiertu h0 = [mm] 30 40 30 40 50 65
moment dokręcający przy kotwieniu Tinst = [Nm] 8 8 15 15 35 60
otwór przejściowy w przył. części budowlanej df ≤ [mm] 9 9 12 12 14 18
długość gwintu Lth [mm] 13 20 12 15 18 23
min. głebokość wkrętu Lsdmin [mm] 9 9 10 11 13 18
min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] 100 100 120 120 130 160
min. odstęp pom. osiami smin [mm] 60 80 100 100 120 150
min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 95 95 135 135 165 200

Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0258 beton zarysowany (strefa rozciągania) / mocowanie wielokrotne systemów nienośnych:

Wielkość kotwy
M8x30
M8x40
M10x30
M10x40
M12
M16
dop. obciążenia na kotwę pojedynczą C20/25-C50/60 [kN] 1,7 2,0 2,0 2,0 2,4 6,3
dop. moment gięcia (Stal 4.6) Mdop [Nm] 6,4 6,4 12,8 12,8 22,2 56,9
dop. moment gięcia (Stal 8.8) Mdop [Nm] 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 152,0
Charakterystyczny odstęp pom. osiami scr [mm] 180 210 230 170 170 400
Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] 90 105 115 85 85 200
Obciążenia w wyp. pożaru - stal 4.6   
dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,4 0,4 0,9 0,9 1,5 3,1
dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,3 0,3 0,8 0,8 1,3 2,4
dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 2,0
dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 1,6
Obciążenia w wyp. pożaru - stal ≥ 5.6   
dop. obciążenie R30 dop. F [kN] 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5 4,0
dop. obciążenie R60 dop. F [kN] 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5 4,0
dop. obciążenie R90 dop. F [kN] 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 3,7
dop. obciążenie R120 dop. F [kN] 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 2,4

Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0257 beton niezarysowany (strefa ściskania) / mocowanie pojedyncze:

Wielkość kotwy
M8x30
M8x40
M10x30
M10x40
M12
M16
dop. obciążenie w ciągu C20/25 (stal 4.6 do 8.8) [kN] 2,8 3,6 4,0 5,1 7,1 10,5
rozciąganie poprz (stal 4.6) dop. V ≥ C20/25 [kN] 3,1 3,1 3,7 4,1 7,2 13,4
rozciąganie poprz (stal 8.8) dop. V ≥ C20/25 [kN] 3,9 3,9 3,7 4,1 12,0 18,0
moment ugięcia (śruba 4.6) dop. M [Nm] 6,4 6,4 12,8 12,8 22,2 56,8
moment ugięcia (śruba 8.8) dop. M [Nm] 17,1 17,1 34,3 34,3 60,0 152,0

Obowiązują wartości wymienionych dopuszczeń i certyfikatów w najbardziej aktualnym brzmieniu (patrz: www.sikla.de/service/downloads).

Materiał:
Stal, ocynk galwaniczny

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Do mocowania wielokrotnego systemów nie nośnych- dopuszczenie Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12), do kotwienia w betonie nie zwartym dopuszczenie Sikla ETA-10/0257 (M8 - M16), kontrola odporności ogniowej, zgodność z zaleceniami VdS, FM-Approval ≥ M10

TypNawiert ø x
Głębokość [mm]
Gwint ø x
Długość [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
ES M8 x 3010 x 30M8 x 130,01100 110467
ES M8 x 4010 x 40M8 x 200,01100 110468
ES M10 x 3012 x 30M10 x 120,0250 110506
ES M10 x 4012 x 40M10 x 150,0250 110469
ES M12 x 5015 x 50M12 x 180,0450 110470
ES M16 x 6520 x 65M16 x 230,1025 110471