Produkty ze stali nierdzewnej

Pręt kotwiący VMZ-A A4

Zastosowanie

ręt kotwiący do montażu wstępnego i przelotowego w strefie ciągu betonu, stosowany do mocowania instalacji zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i ogólnym. Służy to kotwienia dużych ciężarów w betonie. Używany do konsoli, rurociągów i szyn montażowych.

  • Nie potrzeba specjalnych wierteł.
  • Duże obciążenia.
  • Niewielkie odstępy od krawędzi i osi.
  • Dopuszczone do stosowania w warunkach oddziaływań sejsmicznych kategorii C1 i C2 (M10 - M16).

Zakres dostawy

Komplet z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Montaż

1.
Wykonać otwór na odpowiednią minimalną głębokość pionowo do powierzchni.
2.
Starannie wyczyścić otwór za pomocą szczotki metalowej, resztki zanieczyszczeń wydmuchać.
3.
Końcówkę mieszającą nakręcić na tubę; zaprawą znajdującą się w tubie wypełnić otwór w 2/3, zaczynając wypełnianie od dna otworu.
4.
Wsunąć pręt kotwiący, lekko go obracając w otwór, aż do głębokości oznaczenia znajdującego się na pręcie.
5.
W momencie osiągnięcia dna otworu przez pręt kotwiący, na powierzchni powinna być widoczna zaprawa.
6.
Odczekać podany okres czasu konieczny do utwardzenia się zaprawy, dopiero po tym dociągnąć pręt wskazanym momentem dociągania.

Dokładna instrukcja montażu jest dołączona do produktu.

Dane techniczne

Typ M12
Dop. obciążenie 1) ciąg C20/25 2) [kN] 12,3
Dop. obciążenie 1) ciąg C25/30 2) [kN] 13,4
C30/37 2) [kN] 14,9
C40/50 2) [kN] 17,3
C50/60 2) [kN] 19,0
Ciąg poprzeczny dop. V C20/25 2) [kN] 19,4
≥ C30/37 2) [kN] 19,4
Momenty gięcia dop. M [Nm] 60
Min. grubość elementu budowlanego hmin ≥ [mm] 110
Charakter. odstęp od osi Scr,N [mm] 240
Charakter. odstęp od krawędzi Ccr,N [mm] 120
Min. odstęp pomiędzy osiami smin [mm] 55
Min. odstęp od krawędzi cmin [mm] 55
Efektywna głębokość kotwienia hef [mm] 80
Średnica nominalna wiertła do [mm] 14
Głębokość otworu h0 [mm] 85
Moment dociągania przy kotwieniu Tinst [Nm] 25
Obciążenie w przyp. wystąpienia pożaru
Dopuszczalne obciąż. R 30 dop. F [kN] 10,3
Dopuszczalne obciąż. R 60 dop. F [kN] 4,59
Dopuszczalne obciąż. R 90 dop. F [kN] 1,86
Dopuszczalne obciąż. R 120 dop. F [kN] 0,56

1)
Obciążenia dla pojedynczej kotwy bez wpływu odstępów od krawędzi i osi, jeśli temperatura 50°C długotrwale i 80°C krótkotrwale nie zostaną przekroczone.
2)
Beton zarysowany 50°C/80°C.

Zachowany jest współczynnik bezpieczeństwa wg. ETAG.
Do dokładnych obliczeń należy przyjąć dane zawarte w dokumencie źródłowym dopuszczenia.

Materiał:
Stal nierdzewna A4

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności

Dopuszczenie Sikla ETA 10/0260

Injektionssystem VMZ - ETA-10/0260 plik PDF | 6.8 MB

TypPrzyłącze z
gwintem
tfix = max.
dł. użytkowa
[mm]
Łączna
długość [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr. artykułu
VMZ-A 80 M12-25/125M12251250,1310 112647